llgd.net
当前位置:首页 >> 15分钟股价快速下穿120均线选股公式 >>

15分钟股价快速下穿120均线选股公式

上穿:cross(c,ma(c,120));下穿:=cross(ma(c,120),c);{这个是上穿的预警}上穿:=cross(c,ma(c,120));下穿:cross(ma(c,120),c);这个是下穿的预警

1,股价当天收阳线,同时上穿20天60天均线 M20:=MA(C,20);M60:=MA(C,60); Z1:CROSS(C,M20) AND CROSS(C,M60) AND C>O; 2,股价当天收阳线,同时上穿20天60天120天均线 Z2:CROSS(C,M20) AND CROSS(C,M60) AND CROSS(C,M120) AND C>O; 你好!这是...

c>ma(c,60); 关键是在制止了选股是加入后先选选股周期,切记。 希望能帮到你。

Q2:=(CLOSE-LLV(LOW, 18))/(HHV(HIGH, 18)-LLV(LOW, 18))*100; Q3:=SMA(Q2, 9, 1); Q4:=SMA(Q3, 3, 1); T1:=3*Q3-2*Q4; CROSS(T1,MA(T1,5)) AND T1>30=0;

CROSS(MA(C,20),MA(C,120));

很遗憾通达信不支持日线周期级别以下的预警,所以目前还不能编写这样 的选股器

M120:=MA(C,120); M60:=MA(C,60); JC:=CROSS(M120,M60); TS:=BARSLAST(JC); QJ:=REF(MIN(O,C),TS); X:TS>=N AND CROSS(C,QJ); N为变量

COUNT(CROSS(C,MA(C,200)),10)=2 AND CROSS(C,MA(C,200));

m1:=ma(c,5);m1:=ma(c,120); cross(m1,m2); //哪个周期下都能用,只要在选股时设置一下周期就行,飞狐、大智慧下都一样。

t1:=cross(c,ma(c,5)); t2:=cross(c,ma(c,10)); t3:=cross(c,ma(c,20)); t4:=cross(c,ma(c,30)); t5:=t1 or t2 or t3 or t4; xg:count(t5,5)>=2;

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.llgd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com