llgd.net
当前位置:首页 >> 在一年级小学数学里8+6<(20),题目上要求的是填... >>

在一年级小学数学里8+6<(20),题目上要求的是填...

10

#include void main() { int i,num=0; //for(i=1;i

设有x间宿舍,4x+20名学生 则8(x-1)

(6 )*6

12分之7( )1 8分之16(= )2 2分之7(= )3又2分之1 6(> )3分之16 8分之8(= )1 4分之26(< )8 2又5分之1(> )6分之13 5(< )5又2分之1 7分之6(< )7分之7 8分之3(< )3分之8 5分之1(> )0。

1、依题意,设y=kx(k

设人数为x个,练习本为y本 则有4x+20=y 7xy 综合上面可以得出 3x20 x=6 人数为6,本字数为44本

#include #include main() { int a[8]={1,3,5,7,9,11,15,35},b[10]={2,4,6,8,10,12,13,15,30,50}; int c[18],i,j,t; int m=17; for(i==0;i

1、 int a[10]={2,4,6,8,10,12,14,16,18,20}; int a[10]; for(int i=0,i>a[i]; for(int i=0,i>a[i]>>' '; 2、 int a[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}; int N=0; for(int i=0;i>N; ......

#include //a[N] 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,0,0,0.. //从a[0+1]开始移动后:1,2,2,3,4,5,6,7,8,9,10,0,0.. //输出前五个:1,2,2,3,4 #define N 20 fun(int a[],int n,int m)//a[]元素后移,从a[n+1]到a[m] { int i; for(i=m;i>n;i--) a[i+1]=a[i]; r...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.llgd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com