llgd.net
相关文档
当前位置:首页 >> 粤语 >>

粤语

多听:书店有粤语学习教材配光碟(或磁... 135 2013-06-02 没关系用粤语怎么 说啊?? 2 2013-04-12 “谢谢、不用谢、对不起、没关系、你说的对”这些...

给粤语为俾 波疑切。好像粤语没有给力的说法,只有“够劲”。拼音不兼容粤语,很多字打不出来。

2014-10-04 粤语点解是什么意思 2016-05-11 粤语“点解”是什么意思 1 2009-06-29 粤语点算...是啥意思 2 2010-01-24 粤语“点相”是什么意思 ...

我嘅广东话讲得好唔好

唔该噻是对别人表示感激感谢的用语 相当于谢谢 如果别人对你说了谢谢 你就应该回答 吾使 或者 吾使客气 或者回答的更随意一点 也可以说 没野

2011-08-04 怎么打出粤语字呢 2 2010-08-01 广东话里面的“没有”怎么打出来? 13 2007-07-05 没问题用广东话怎么打出来? 26 2013-11-20 广东话他...

2013-11-04 教你怎么打粤语字 [百度经验] 98 2011-10-09 这些用广东话怎么说。多谢了。主要是读音怎么拼。... 4 2013-09-24 “那个”粤语怎么说,还有...

普通话----广东话 拼音 累 ---- 攰 gui 哄 ---- 氹 dang 生气 ---- 嬲 niao 生气 ---- 嫐 nao 想 ---- 谂 shen 雌性 ---- 乸 na 双胞胎---- 孖 ma 全 ---- 冚 kan 二十 ---- 廿 nian 三十 ---- 卅 sa 没有 ---- 冇 mao 蟑螂 ---- 甴曱 gad zad(...

我作为广东人,我是很少用“你好”这个词的。因为这个词太文绉绉了,适用于官场中的客套话。我们普通老百姓是几乎不用的。还有一种情况就是跟你们北方人打招呼会用到。 你一定要知道发音嘛, 给你一个《粤语在线发声字典》,打开网页后,在左边的...

看:睇或望。什么:乜嘢或咩嘢。整句是:睇乜嘢或望乜嘢。但如果你说的是:看什么看。那就可以有以下几种说法:啤咩嘢啤(周星驰电影经常出现);望咩嘢望;睇咩嘢睇;及咩嘢及。第一句啤的意思可以说时盯,也就是说人家用一种凌厉的眼神看着你...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.llgd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com