llgd.net
当前位置:首页 >> 粤语日常用语怎么说? >>

粤语日常用语怎么说?

音版 1.(普)您好! (粤)你好! (谐)内侯! 2.(普)早上好! (粤)早晨! (谐)走森! 3.(普)午安! (粤)午安! (谐)唔安! 4.(普)晚安! (粤)早唞! (谐)走讨! 5.(普)晚上好! (粤)晚上好! (谐)瞒香侯! 6.(普)各位好! (粤)大家好! (谐)逮嘎侯...

粤语日常用语,已经分类好,慢慢学: A开头 嗌 ai ai kuwl 嗌交(吵架) 呃 e e kdbn 畀佢呃咗(让他骗了) 鈪 未知 ngag qdbn 镯子:金鈪 晏 yan yan jpvf 晏昼(下午);食晏(吃午饭) 餲 ai ai wyvn 读 压;厕所好餲(厕所很臊臭) 拗 ao ao rxln 拗劲...

音版 1.(普)您好! (粤)你好! (谐)内侯! 2.(普)早上好! (粤)早晨! (谐)走森! 3.(普)午安! (粤)午安! (谐)唔安! 4.(普)晚安! (粤)早唞! (谐)走讨! 5.(普)晚上好! (粤)晚上好! (谐)瞒香侯! 6.(普)各位好! (粤)大家好! (谐)逮嘎侯...

1、点啊,你去边吖? 【普通话】:你去哪? 2、好耐唔见,又靓佐喔! 【普通话】:好久不见,又漂亮了! 3、一齐食个饭啦! 【普通话】:一起吃饭吧 4、有无女介绍下? 【普通话】:有没有女朋友介绍呀? 5、最近做野顺唔顺利? 【普通话】:最...

下面列出广州日常用语30句,熟练掌握对于日常问候是没有问题的 1.(普通话)您好!(粤语)你好!(谐音发音)内侯! 2.(普通话)早上好!(粤语)早晨!(谐音发音)走森! 3.(普通话)午安!(粤语)午安!(谐音发音)唔安! 4.(普通话)晚安!(粤语)早唞!(谐...

日常用语: 普通话 1、你好! 2、在那里呀? 3、现在是2点。 4、你在干什么? 5、你吃饭了没? 6、你叫什么名字? 7、谢谢 8、对不起/不好意思 9、不好意思打扰你一下 10、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10粤语(拼音) 你好!(nei5 hou2 !) 系边度呀?(...

应该同回应早晨。 你好! 你好! 2.你叫什么名字?你叫咩名(呀)? 3.谢谢!唔该!多谢嗮! 4.对不起/不好意思 对唔住/唔好意思。 5.不好意思打扰你一下。唔好意思阻你一阵。 6.你在干什么?你喺度做乜? 7.你吃饭了没?你食咗饭未? 拓展资料 ...

百度视频学广东话 http://video.baidu.com/v?ct=301989888&rn=20&pn=0&db=0&s=8&word=%D1%A7%B9%E3%B6%AB%BB%B0 (普)现在是2点。(粤)衣家系两点 (普)你在干什么?(粤)你系度做乜啊? (普)你吃饭了没?(粤)你食左饭未啊? (普)你叫...

300句这么多 你大概要哪里 我告诉你吧 追问

不开心--唔开心  不用--唔使  不知道--唔清楚  猜--估  吃--吃、食  弟弟--细佬  恶心--作呕  发呆--发吽哣  恭喜发财--恭喜发财  恭喜你--恭喜你&...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.llgd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com