llgd.net
当前位置:首页 >> 饮湖上初晴后雨的译文 >>

饮湖上初晴后雨的译文

饮湖上初晴后雨的译文:水波闪动晴天时景色迷人,山峦迷茫烟雨中也显得神奇.如果把西湖比作美女西施, 无论淡妆浓妆她总是美丽. 水波荡漾的晴天,景色真好,烟雨迷茫的雨天景色更加奇特.如果把西湖比作西施,不论她是淡雅的装束,还是浓艳的打扮,都是...

饮湖上初晴后雨二首 作者:【苏轼】 年代:【宋】 体裁:【未知】 类别:【未知】 朝曦迎客艳重冈,晚雨留人入醉乡。 此意自佳君不会,一杯当属水仙王。 (湖上有水仙王庙。) 水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。 欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜...

饮湖上初晴后雨 【 宋 】 苏轼 水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇. 欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜. 翻译:那水波荡漾的晴天,景色真好,烟雨迷茫的雨天景色更加奇特.如果把西湖比作西施,不论她是淡雅的装束,还是浓艳的打扮,都是一样光彩照人.晴天是在...

水波闪动晴天时景色迷人, 山峦迷茫烟雨中也显得神奇。 如果把西湖比作美女西施, 无论淡妆浓妆她总是美丽。

《饮湖上初晴后雨》 水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇; 欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。 Shimmering water at its full, sunny day best. Blurred mountains in a haze——marvelous even in rain. Compare West Lake to the beautiful woman Xi...

【年代】:宋 【作者】:苏轼 【作品】:饮湖上,初晴后雨 【内容】:水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。 欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。 yǐn hú shànɡ , chū qínɡ hòu yǔ shuǐ ɡuānɡ liàn yàn qínɡ fānɡ hǎo , shān sè kōnɡ ménɡ yǔ yì qí ...

yǐn hú shàng chū qíng hòu yǔ shuǐ guāng liàn yàn qíng fāng hǎo ,shān sè kōng méng yǔ yì qí 。 yù bǎ xī hú bǐ xī zǐ ,dàn zhuāng nóng mò zǒng xiàng yí 。 饮湖上初晴后雨二首·其二 宋代:苏轼 水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。 欲把...

[解说] 西湖晴天的水光,在灿烂的阳光照耀下,西湖水波粼粼,波光艳丽,看起来特别美。雨天的山色在雨幕的笼罩下,西湖周围的群山迷迷茫茫,若有若无,也显得非常奇妙。想要把西湖比作美女西施。无论是素淡的妆容或是浓重华丽的打扮,都非常合适...

[译诗、诗意] 水波闪动晴天时景色迷人, 山峦迷茫烟雨中也显得神奇。 如果把西湖比作美女西施, 无论淡妆浓妆她总是美丽。 饮湖上初晴后雨二首·其二 朝代:宋代 作者:苏轼 原文: 水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。(蒙通:濛) 欲把西湖比西子,...

原诗 西湖美景饮湖上初晴后雨二首 (宋)苏轼 (一) 朝曦迎客艳重冈,晚雨留人入醉乡。 此意自佳君不会,一杯当属水仙王。 (湖上有水仙王庙。) (二) 水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。 欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。 作者简介 苏轼(10...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.llgd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com