llgd.net
当前位置:首页 >> 行分开读什么 >>

行分开读什么

彳鼐拼音chì chù】 形容小步慢走或时走时停. 在戴望舒的《雨巷》中写到:“像我一样,像我一样地,默默彳亍着……”. [walk slowly] [古]∶慢步行走;徘徊 踟蹰横渡口,彳亍上滩舟.——李贽《观涨》 彳亍而无所趋 ■彳【拼音chì】,笔顺:332 五笔编码:ttth ...

彳 亍 拼音 :chì chù 释义: 慢步行走;形容小步慢走或时走时停。 如: (1)踟蹰横渡口,彳亍上滩舟。--李贽《观涨》 (2彳亍中辍,馥焉中镝。- 西晋 潘岳《射雉赋》;张铣 注:彳亍,行皃,中少留也。 (3)彳亍而无所趋,拳拘而不能肆。 --唐 柳宗元 ...

彳 亍 拼音 :chì chù 英语 :walk slowly 释义:◎慢步行走;形容小步慢走或时走时停。 如: (1)踟蹰横渡口,彳亍上滩舟。——李贽《观涨》 (2彳亍中辍,馥焉中镝。— 西晋 潘岳《射雉赋》;张铣 注:彳亍,行皃,中少留也。 (3)彳亍而无所趋,拳拘...

【彳乜 【拼音】chì chù 【英语】walk slowly 【释义】慢步行走;或时走时停。 【近义词】踟蹰

行 xíng 行姓 来源 周有大行人之官,吾祖居之,任官之以官为氏,此之谓行氏之始也。 注:《周礼》:大行人掌大宾之礼、及大客之仪,以亲诸侯。春朝诸侯而图天下之事。秋觐以比邦国之功。夏宗以陈天下之谟。冬遇以协诸侯之虑。时会以发四方之禁。...

行的右边读什么 亍 读音:[chù] 部首:二五笔:FHK 释义:〔彳~〕见“彳”。

彳亍,拼音为chì chù,意思为慢步行走;形容小步慢走或时走时停。

[chì chù] 彳亍 彳亍,拼音为chì chù,意思为慢步行走;形容小步慢走或时走时停。

行的解释 [háng] 1. 行列:字里~间。罗列成~。 2. 兄弟姐妹的次弟;排行:我~二,你~几? 3. 步行的阵列

读万卷书,行万里路

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.llgd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com