llgd.net
当前位置:首页 >> 算算练练 20×30= 40×50= 30×30= 40×80= ... >>

算算练练 20×30= 40×50= 30×30= 40×80= ...

第11页,第一大题

要这么多.你想累我啊,~!~ 晕~!~~ 4/9 这个是9分之4 不然要打成正规的很费时间.你就将就点. 4/9×3= 5÷1/3 = 1/2÷1/3 = 2/7×3/9 ÷2/7 = 21/25÷42= 4/5×3/4 = 8.7×0.2= 4×0.25= 1/7×14= 2/3÷5/6= 1.25×8= 3/5÷5/8= 6/7×3/2= 6×8.8= 4/11÷4= 4/9×3/8...

32+9=41 60×3=180 50÷2=25 22×4= 88 66÷6= 11 71-7= 64 400÷2=200 90÷3=30 69÷3= 23 62÷2= 31 28+17= 45 30×8= 240 800÷4=200 13×2= 26 20×4=80 64-36=28 31×2= 62 36÷3= 12 84÷4= 21 140÷7= 20 15×4= 60 9×80=720

要这么多.你想累死我啊,~!~ 晕~!~~ 4/9 这个是9分之4 不然要打成正规的很费时间.你就将就点. 4/9×3= 5÷1/3 = 1/2÷1/3 = 2/7×3/9 ÷2/7 = 21/25÷42= 4/5×3/4 = 8.7×0.2= 4×0.25= 1/7×14= 2/3÷5/6= 1.25×8= 3/5÷5/8= 6/7×3/2= 6×8.8= 4/11÷4= 4/9×3...

11+12+13+14……38+39+40 =(11+40)+(12+39)+……+(25+26) =51*15 =765

这是二元一次我帮你收集的 随后发三元的 (1) 66x+17y=3967 2 5x+y=1200 答案:x=48 y=47 (2) 18x+23y=2303 74x-y=1998 答案:x=27 y=79 (3) 44x+90y=7796 44x+y=3476 答案:x=79 y=48 (4) 76x-66y=4082 30x-y=2940 答案:x=98 y=51 (5) 67x+54y...

单机无骚扰的情况下,10分钟一共是80个兵+2部车子。正补数在75以上算及格,这里我没强调反补,不过你不反补的话由于兵线会前压进塔,兵线混乱会让你正...

心算它是一种不借助计算工具,主要依靠思维、记忆,直接算出得数的计算方式。 新大纲指出:口算既是笔算、估算和简算的基础,也是计算能力的重要组成部分。...

800÷16*30 =50*30 =1500

自己比较一下啊 标准体重计算 BMI 法 体重指数 =体重(公斤) 除 身高(米)的平方 kg/m2 正常体重 : 体重指数 = 18 - 25 超重 : 体重指数 = 25...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.llgd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com