llgd.net
当前位置:首页 >> 什么对什么正如什么对什么 >>

什么对什么正如什么对什么

一 东 天对地,雨对风。大陆对长空。山花对海树,赤日对苍穹。雷隐隐,雾蒙蒙。日下对天中。风高秋月白,雨霁晚霞红。牛女二星河左右,参商两曜斗西东。十月塞边,飒飒寒霜惊戍旅;三冬江上,漫漫朔雪冷渔翁。 牛女:牛郎、织女二星。河,银河。...

老师对园丁正如孩子对花朵 ------------------------------------- 希望采纳,你的支持我们的动力!

健康对疾病正如幸福对痛苦

要用到以下这个固定句型 A is to B what C is to D 如:: Air is to man what water is to fish.

花对草正如(蝶)对(蜂) 晴对雨正如(地)对(天) 山清对水秀正如(鸟语)对(花香)

空气对人类正如阳光对植物。 粉笔对老师正如手术刀对医生。

云对雾, 雪对霜。 和风对细雨, 朝霞对夕阳。花对草, 蝶对蜂。蓝天对碧野,万紫对千红 天对地,朝对暮,大陆对长空,山花对海树。 山对海,华对嵩,四岳对三公,宫花对禁柳。

瓜对果,李对桃,犬子对羊羔。春分对夏至,谷水对山涛。双凤翼,九牛毛,主逸对臣劳。水流无限阔,山耸有余高。雨打村童新牧笠,尘生边将旧征袍。俊士居官,荣引鹓鸿之序;忠臣报国,誓殚犬马之劳。

云对雾, 雪对霜。 和风对细雨, 朝霞对夕阳。花对草, 蝶对蜂。蓝天对碧野,万紫对千红 天对地,朝对暮,大陆对长空,山花对海树。

健康对什么正如什么对痛苦括号内填反义词 健康对(快乐)正如(疾病)对痛苦 反义词: 健康-疾病 快乐-痛苦

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.llgd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com