llgd.net
当前位置:首页 >> 歧路亡羊 >>

歧路亡羊

【译文】 杨子的邻居丢失了羊,于是率领他的朋友,还请杨子的童仆一起追赶。杨子说:“呵!丢一只羊,干吗要这么多人去追?”邻居说:“岔路很多。”不久回来了,杨子问:“找到羊了吗?”回答:“掉了。”问:“怎么会呢?”回答:“岔路之中还有岔路,我...

歧路亡羊 【原文】杨子之邻人亡羊,既率其党①,又请杨子之竖②追之。杨子曰:“嘻!亡一羊,何追之者众?”邻人曰:“多歧路。”既反,问:“获羊乎?”曰:“亡之矣。”曰:“奚亡之?”曰:“歧路之中又有歧焉,吾不知所之,所以反也。”杨子戚然变容,不言...

歧路亡羊告诉我们:学习的人因为学说太多而无所适从,就难以所获. 启示:人生的选择太多,容易迷失自我.在学习中,要有明确的目标,否则,会事倍功半. 原文翻译:杨子的邻居丢失了羊,于是率领他的朋友,还请杨子的童仆一起追赶.杨子说:“呵!丢一只羊,...

歧路:岔路;亡:丢失,失去。字面意义是因岔路太多无法追寻而丢失了羊,现比喻事物复杂多变,没有一个正确的目标和方向就会误入歧途[1] 。

歧路亡羊 qílùwángyáng [释义] 亡:丢失。在岔道上跑丢了羊。比喻人生道路复杂;掌握不好方向会误入歧途;以致难以达到预期目的。 [语出] 《列子·说符》:“大道以多歧亡羊;学者以多方丧生。” [正音] 羊;不能读作“ránɡ”。 [辨形] 歧;不能写作“...

歧路亡羊 【原文】杨子之邻人亡羊,既率其党①,又请杨子之竖②追之.杨子曰:“嘻!亡一羊,何追之者众?”邻人曰:“多歧路.”既反,问:“获羊乎?”曰:“亡之矣.”曰:“奚亡之?”曰:“歧路之中又有歧焉,吾不知所之,所以反也.”杨子戚然变容,不言者移时,不笑者竟...

扬子的邻居丢了羊而没有找到,原因是去找羊的岔路太多。扬子心事重重。学生孟孙阳问他而不答。扬子从这件事悟出:不仅学习上要紧紧抓住根本的东西,一致的本质的东西,观察和处理一切事物都应该这样。客观事物错综复杂,干什么事情,都必须专一...

歧路亡羊 qílùwángyáng 杨子的邻居把羊丢了,没有找着。杨子问:‘为什么没找着?’邻人说:‘岔路很多,岔路上又有岔路,不知道往哪儿去了’(见于《列子·说符》)。比喻因情况复杂多变而迷失方向,误入歧途。

歧路亡羊 【译文】 杨子的邻居丢失了羊,于是率领他的朋友,还请杨子的童仆一起追赶。杨子说:“呵!丢一只羊,干吗要这么多人去追?”邻居说:“岔路很多。”不久回来了,杨子问:“找到羊了吗?”回答:“掉了。”问:“怎么会呢?”回答:“岔路之中还有...

题目发音 qí lù wáng yáng 题目释义 歧路:岔路;亡:丢失。因岔路太多无法追寻而丢失了羊。比喻事物复杂多变,没有正确的方向就会误入歧途。 用 法 偏正式;作谓语;比喻事理复杂多变

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.llgd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com