llgd.net
当前位置:首页 >> 拼音翻译 >>

拼音翻译

Chinese phonetic alphabet 英 [tʃaɪˈni:z fəˈnetɪk ˈælfəbit] 美 [tʃaɪˈniz fəˈnɛtɪk ˈælfəˌbɛt] [计]汉语拼音字母 例句 There ar...

木兰诗 唧唧复唧唧,木兰当户织。不闻机杼声,惟闻女叹息。 问女何所思,问女何所忆。女亦无所思,女亦无所忆。 昨夜见军帖,可汗大点兵,军书十二卷,卷卷有爷名。 阿爷无大儿,木兰无长兄,愿为市鞍马,从此替爷征。 东市买骏马,西市买鞍鞯,...

青系乃人夕三巴女安女子寸一世之立丫一丈,系克TTF一此上其门匕别人,丘尸甜男同别九人厂八乏有之事文特号水女子了的人,为毛可以义门口二孓尸刘前厂司夕广告文老女中,这样系的问题歪就可以懈来广叮

翻译 fānyì ①把一种语言文字的意义用另一种语言文字表达出来(也指方言与民族共同语、方言与方言、古代语与现代语之间一种用另一种表达);把代表语言文字的符号或数码用语言文字表达出来:~外国小说ㄧ把密码~出来。 ②做翻译工作的人:他当过...

真的好希望你看不懂我以下说的话。其实在打每一个字母的时候都在流泪。其实我真的好想对你说我不爱他我已经和他提出分手。可是你不会相信我。我明白也许你根本没有心情去分析我的这些汉语拼音。那也好。你永远也不知道我最后要对你说的话,永远...

原则上将汉语拼音和汉字属于同一种用英文,不存在翻译问题,应该是书写形式的转换,用英语说解释 put the phonetic alphabets into Chinese characters 或 reverse the phonetic alphabets into Chinese characters

选中你要翻译的字或词语的拼音,用鼠标点右键找“百度知道”查找你所要找的字或词语就可以啦! 官方下载百度知道的方法: 1、首先大家进入百度知道的主页,百度搜索‘百度知道’就能找到。 2、再到网页的右栏找到百度知道的下载。 3、接着将鼠标移到...

从前,有个老禅师,一个人在山上修行。 一天晚上,它散完步后,走回屋里,赫然发现有个小偷证潜入屋内偷东西,这老禅师知道屋里没啥东西好偷,这小偷将一无所获,所以就脱下外袍,站在门口等着。

韩国罗马音:jang chu hyang 日本罗马音:Cho Aki Sho 标准罗马音:没听说过 韩文:장추향 日文:张秋香(片假) PS我是学韩语的。望采纳~

jia zhu tao :ta de zhi ye .shu pi zhong han you jia zhu tao da , wu shi ji ke ,jiu hui zhong du 。 夹竹桃:它的枝叶、树皮中含有夹竹桃甙,误食几克,就会中毒。 huang hua jia zhu tao :quan zhu you du ,wu shi neng yin qi liu chang ...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.llgd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com