llgd.net
当前位置:首页 >> 明天有没有时间出去用粤语怎么说 >>

明天有没有时间出去用粤语怎么说

普:明天休息 粤:听日休息(或者将“休息”换成“透下”)

其实“明天”用粤语念是“听日”,但一般广东人书面交流时用笔写还是写“明天”的。

前天 - 前日; 昨天 -- 琴(come)日; 今天 -- 今日; 明天 -- 听(就普通话的"听")日; 后天 -- 后日; 早上 -- 朝(读成普通话的"救")早; 上午 -- 上昼; 中午 -- 晏昼; 下午 -- 下昼; 晚上 -- 晚上;

明的读音 读拼音的“ting”第四声 , “明天”在粤语中意思是明日, “日”的读音类似于普通话的“热”

听日朝头早6点(钟)出发。 Ting yat ziu tau zoh luk dim (zung) chut faat. 或者 听朝早6点(钟)出发。 Ting ziu zoh luk dim (zung) chut faat.

今日,听日,寻/琴日。 粤语读音参考:今(gam1)、日(jat6)、听(ting3、ting1、teng1、jan5)、日(jat6)、寻/琴(cam4/kam4)、日(jat6)。

听日休息去做啲乜呢? 音:Ting yat tau sik hoei zou dit mat neh? 听日:时间状语,明天 啲:副词,些,点 乜:泛指代词,什么

听日边个要出嚟玩? 音:ting yat bin goh yiu chut lai waan 听日:时间状语,明天 边个:疑问代词,谁 嚟:动词,来

明天 - 听日 今天 - 今日 昨天 - 寻日/琴日 (寻或琴, 每个地区因人而异, 两种都有)

可能听日晏昼会再去嘎!尽可能口语化地说 加些语气词嘎之类

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.llgd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com