llgd.net
当前位置:首页 >> 广东话在 怎么说? >>

广东话在 怎么说?

又想学粤语的亲吗,现在就来教教大家。基本语法 佢(qu)他或她(佢哋仲系唔系人嚟嘎?) 乜(mie)什么(你讲乜啊?) 嘅(ge)的(喱个系我嘅女朋友.) 嬲(niao)生气(我好嬲你!) 系(xi)是(你真系个好人嘞!) 咁(han)如此,这样(咁都得?) 哋(die)相当馀国语中的...

你喺度做咩(嘢)? nei hai dou jou me (ye)

“在”,在广州话中常用:“享”“喺”“响”来代替,取其谐音而已。 我认为:“享”字最合适,“享”就是享受,在这里享受的意思。 享--------hoeng2,读第二声。同音字:响, 晑, 饷。 给你一个《粤语在线发声字典》,打开网页后,在右边的工具兰中,你可以...

你在哪里:你喺边度? 你现在在哪里:你而家喺边度?

响边啊?响呢度啊!(香港的习惯) 系边度?系呢度!(正宗粤语)

在:喺(hai),例如:你喺呢度做咩啊?(呢度:这里,咩:什么) 你怎么“才”来啊,是不是等于,你怎么现在才来啊,如果是就: 才:先(xin),例如:你“点解/做咩”而家先来啊?(点解:怎么/为什么,做咩:干什么/怎么,而家:现在) 如果不是就直...

单:奕(yi第四声)

1.你去边度? 2.你系边度? 3.你宜家系边度?

本人来粤十年有余,还是比较有资格来回答你这个问题的,因为你这个“你在干什么”本身就有好几个意思,所答案有好几个: 做紧乜也?(正在做什么,当下正在做的事情、动作) 你怡加做紧乜也?(这个同上) 你尼排做紧乜也?(你这一阵子在干什么,...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.llgd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com